x

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

KHẢO SÁT PHÁT HIỆN SỚM DẤU HIỆU TRẦM CẢM

Áp dụng từ ngày: 18/11/2021

Chính sách này được áp dụng khi người dùng truy cập website https://trungtamphcntt.vn/, tạo tài khoản trên website vào bất kỳ thời điểm nào người dùng truy cập, sử dụng website, tức là người dùng đồng ý và chịu ràng buộc với các điều khoản được quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm)

Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong chính sách này là thông tin có thể nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân. Những thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sẽ thu thập khi bạn đăng ký tài khoản trên website trungtamphcntt.vn bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên quan tới người thân của bạn như họ tên, ngày sinh hoặc tuổi, tình trạng sức khỏe.

Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào webiste trungtamphcntt.vn bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của bên thứ ba (ví dụ như Facebook, Google), chúng tôi sẽ nhập thông tin của bạn từ bên thứ ba đó để giúp bạn tạo lập tài khoản với chúng tôi

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn đã cung cấp để hỗ trợ bạn quản lý tài khoản và thực hiện các hoạt động liên quan đến theo dõi tình trạng sức khỏe và can thiệp.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để báo cáo cho nhà tài trợ và các đối tác khác cũng như tải các dữ liệu lên hệ thống báo cáo của nhà tài trợ, tuy nhiên những dữ liệu được sử dụng để báo cáo sẽ không có tên hay bất cứ thông tin cá nhân (những thông tin có thể nhận diện) của bạn để đảm bảo sự riêng tư và bảo mật của người sử dụng website này.

Chúng tôi có thể dùng thông tin bạn cung cấp để thực hiên các nghiên cứu, tuy nhiên các thông tin cá nhân (những thông tin có thể nhận diện) sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê.

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào hiện không sử dụng trang trungtamphcntt.vn, ngoại trừ theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân này để liên hệ trực tiếp với bạn nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng website trungtamphcntt để sàng lọc và can thiệp cho người bệnh đăng ký cũng như thông báo về các hoạt động mới của website.

Chúng tôi dùng thông tin bạn cung cấp để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách website của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng tôi phân tích dữ liệu về các lần truy cập của bạn vào website của chúng tôi để thực hiện những việc như tối ưu hóa website. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba, như dịch vụ phân tích của Google Analytics. Những dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc người dùng sử dụng web trungtamphcntt và cải thiện website. Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin của bạn cho các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan, hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng website, giúp quản lý website và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Để tìm hiểu về Google Analytics, vui lòng truy cập http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html và https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Sự tự nguyện cung cấp thông tin

Việc cung cấp các thông tin cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện, điều này thể hiện qua việc đọc, hiểu và đồng ý với tuyên bố "Tôi đồng ý các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của tổ chức về quy định đăng ký tài khoản" khi bạn đăng ký tài khoản trên website trungtamphcntt.

Xóa tài khoản

Trong trường hợp bạn muốn xóa tài khoản trên trungtamphcntt xin vui lòng gửi email đến địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ xóa tài khoản. Nội dung gồm địa chỉ email, số điện thoại đăng ký của tài khoản, kèm yêu cầu xóa. Khi yêu cầu được nhận, chúng tôi sẽ tiến hành quy trình xử lý yêu cầu bao gồm: sao lưu thông tin cần thiết, xóa tài khoản được yêu cầu. Tài khoản sẽ được xóa hoàn toàn trên toàn bộ nền tảng hiện có của trungtamphcntt (website và mobile application), đồng nghĩa với việc bạn không thể truy cập bằng thông tin tài khoản này trên toàn bộ hệ thống của chúng tôi trong tương lai. Quy trình xử lý trong vòng 7 - 21 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ Tết). Chúng tôi sẽ lưu trữ một số thông tin dữ liệu của tài khoản trong một thời gian dài khi cần thiết để phục vụ mục đích pháp lý hoặc nghiên cứu hợp pháp đã đề cập ở trên. Ví dụ: để bảo mật, ngăn chặn hành vi lừa đảo, lạm dụng thông tin gây sai lệch kết quả.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Trung tâm phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe tâm thần công đồng
Địa chỉ: Đường 427B, Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội
Email: [email protected]
SĐT: 0913988796 – 0367862328